Laboral

  • El.laboració de nòmines, contractes de treball i quitances
  • Altes i baixes  a la Seguritat Social
  • Gestio d’IT
  • 110 i 190 d’IRPF
  • Assegurances socials
  • Informació dsobre convenis colectius i legislació laboral vigent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *