Fiscal

 

Aquests son alguns dels serveis que t’oferim a Assessoria LLigonya SL.

 • Alta de l’empresa gratis
 • T’assessorem per veure quin tipus de societat és la millor opció
 • Preparem les escriptures de constitució i els estatuts de la societat
 • Elaboració de nòmines, contractes de treball i liquidacions
 • Altes, baixes i variacions en la Seguretat Social
 • Gestió d’IT
 • 110 i 190 d’IRPF
 • Assegurances socials
 • Informació sobre convenis col · lectius i legislació laboral vigent
 • Elaboració i presentació de les declaracions trimestrals (IRPF, IVA,IS)
 • Assessorament per veure com realitzar una tributació menys costosa
 • Elaboració i presentació de resums anuals d’IVA i IRPF
 • Elaboració i presentació de la declaració anual de l’IS
 • Diari Major
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Balanç de situació
 • Llistat de factures emeses i rebudes
 • Elaboració de llibres oficials i legalització davant el registre mercantil

Consulta’ns sense compromis: +34 93 4641348

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *